Звітність КП СПБ "Арсенал"

 1. Баланс за 2013 рік
 2. Баланс за 2014 рік
 3. Баланс за 2015 рік
 4. Баланс за 2016 рік
 5. Баланс на 1 липня 2018 р.
 6. Баланс на 1 жовтня 2018 р.
 7. Баланс на 1 січня 2019 р.
 8. Баланс на 1 липня 2019р.
 9. Баланс на 1 жовтня 2019 р.
 10. Баланс на 1 квітня 2020 р.
 11. Баланс на 1 липня 2020 р.
 12. Аудиторський висновок  за 2015 рік
 13. Аудиторський висновок за 2016 рік
 14. Статут 2016 рік
 15. Договори (публічні кошти)
 16. Біографічна довідка Лихоліт М.І.
 17. Структура заробітної плати керівника
 18. Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік
 19. Звіт за 1 квартал 2017р.
 20. Звіт за 1 півріччя 2017р.
 21. Звіт за 9 місяців 2017р.
 22. Звіт за 2017 рік.
 23. Фінансові результати за 1 півріччя 2018 р.
 24. Фінансові результати за 9 місяців 2018 р.
 25. Фінансові результати за 6 місяців 2019р.
 26. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2019 р.
 27. Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2020 р.
 28. Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2020 р.
 29. Відомості про договори 2017-2018р. (1 квартал).
 30. Звіт про власний капітал за 2018 рік
 31. Звіт про сукупний дохід за 2018 рік
 32. Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
 33. Примітки до фінансової звітності на 1 січня 2019р.
 34. Звіт керівника
 35. Аудит фінансової звітності за 2018 рік

Договори оренди

 1. Договір оренди № 5462 від 28.05.2020
 2. Договір оренди № 6540 від 02.08.2013
 3. Договір оренди № 7555 від 30.09.2016
 4. Договір оренди № 8313 від 29.12.2018
 5. Договір оренди № 8582 від 05.11.2019